ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η ΘΑΛΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΣΚΟΠΟΣ: ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ

ΕΔΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ - ΧΩΡΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ - 84600

ΑΦΜ: 800864260

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 143326438000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 40.000 ΕΥΡΩ

ΙΔΡΥΤΕΣ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΕΠΑΘΙΑΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΕΠΑΘΙΑΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ